Litt historikk om Regnskapskontoret

Regnskapskontoret har en historie tilbake til 1950, da som et driftslag med utgangspunkt i bondelaget. Regnskapsførerne drev i starten ambulerende virksomhet - dvs. de reiste rundt og førte regnskapet for bøndene. Meldal Regnskapskontor ble stiftet i 1963, og det første kontoret ble etablert på meieriet. Senere flyttet de litt rundt; i 1969 til det gamle kommunelokalet, i 1974 i sokkelen på Rådhuset, før de flyttet inn i landbrukssenteret i 1986.

Landbruksregnskap er et spesialfelt med blant annet særegne skatteregler, og vi mener vi er gode på det. Både de ansattes bakgrunn med utdannelse og praksis innen landbruk i tillegg til økonomi, og lokaliseringen ved Landbrukssenteret Midt, gjør det naturlig for oss å spesialisere oss på landbruksregnskap i alle varianter.
Ca. 85% av kundene til regnskapskontoret er tilknytta landbruket. Resten er kunder med forretningsregnskap.

Kontoret tilbyr tradisjonell regnskapsføring, fakturering, lønnsarbeid, bistand i forbindelse med avtaler og registeringer, samt generell økonomisk rådgivning. Vi samarbeider godt med bl.a. Orkla Sparebank, andre regnskapskontor i regionen og de øvrige virksomhetene på huset. -Vi har et godt miljø på huset som jeg håper vi skal opprettholde. Det er viktig å ha et godt arbeidsmiljø både faglig og sosialt. Trivsel på arbeidsplassen er vesentlig.

Landbrukssenteret Midt består av Meldal Regnskapskontor, Meldal Landbrukstjenester, Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag, Allskog, Orkla Landbruk og Orkla Fellesforvaltning. Meldal Regnskapskontor har 8 ansatte, mens det på hele landbrukssenteret jobber ca.20 personer. Landbrukssenteret ble ombygd i 2006, og i år er det altså oppført et tilbygg og ombygging i 2. etasje. Hele huset har i dag moderne kontorlokaler, med tilgang til moderne utstyr og infrastruktur, også med muligheter for løsning med hjemmekontor.