FRISTER FOR INNLEVERING AV BILAG:

Regnskap med 2 måneders mva;

  • senest 20 dager etter terminslutt.

Regnskap med årstermin for mva og regnskap uten mva;

  • innlevering hver 4. måned: 30.mai, 30.september, 31.januar

Små regnskap;

  • innlevering 31. januar

Årsoppgaver leveres fortløpende.

Lønnsbilag leveres to dager før lønningsdag.

Fakturagrunnlag leveres fem virkedager før utfakturering.